• Algemene Ledenvergadering Korfbalvereniging Weidevogels

  Woensdag 20 november 2019, om 20.00 uur, in de kantine

  (inloop vanaf 19.45 uur).

  Agenda 

  1)    Opening

  2)    Ingekomen stukken en mededelingen

  3)    Notulen Algemene Ledenvergadering 6 juli 2018

  4)    Mijlpalen commissies en bestuur 2018

  5)    Jaarrekening 2018

  6)    Verslag Kascontrolecommissie

  7)    Benoeming Bestuursleden

  Overzicht toetredingsdata:

  • Mark van der Graaf                              11-04-2014
  • Ronald Vos                                            11-04-2014
  • Wilma Kouwenhoven                           06-07-2018
  • Celest Slabbekoorn                               06-07-2018

  Kandidaat bestuursleden:

  • Arnold Alexander                     Algemeen bestuurslid (Technische zaken/sponsoring)    
  • Arjan Smit                               Algemeen bestuurslid (Kantine)

  8)    Update juridische kwestie SRC 

  9)    Vooruitblik 2019/2020

  1. Ledenbehoud en ledenwerving
  2. Contractverlenging sponsors voorbereiden
  3. Nieuwe kleding
  4. Renovatie veld en ledverlichting voorbereiden

  10)    Begroting 2019

  11)    Rondvraag

  12)    Sluiting

  De notulen en de financiĆ«le stukken kunnen op de avond zelf worden ingekeken. 

  Afmeldingen kunnen naar bestuur@weidevogels.nl worden gestuurd.

  Namens het Bestuur graag tot 20 november. 

   

  Ronald Vos, voorzitter