• Corona Protocol

  Last update : 20-03-2021 / 20:30

   


   

  Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de Corona -maatregelen weer zijn aangepast. Om te zorgen dat we op een verantwoorde wijze toch nog iets aan onze hobby kunnen doen hebben we dringend jullie hulp nodig. Vandaar dat we nu geldende RIVM, NOC/NSF, KNKV Corona-regels voor jullie even op een rijtje zetten.

   

  Algemeen

  In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

   

  • Bij klachten/verschijnselen wordt ten strengste geadviseerd om niet te komen naar het complex, blijf thuis en laat je testen
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
  • Kom je uit een oranje risico gebied en ben je niet in quarantaine geweest dan wordt ten strengste geadviseerd om niet te komen naar het complex, blijf thuis en laat je testen.
  • Personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1.5m afstand
  • Iedereen die zich niet binnen de wedstrijdlijnen bevind houdt 1.5m afstand.
  • Houdt u aan de algemene hygiëne regels
  • Was zo veel mogelijk uw handen
  • Hoest en/of nies in uw elleboog
  • Indien de gastheer/gastvrouw twijfelt aan uw gezondheid of u de aanwijzingen niet opvolgt kan wordt u ten strengste geadviseerd het complex te verlaten.
  • Wijs elkaar erop als de regels niet worden nageleefd. Het is niet erg om elkaar hier op aan te spreken het gaat tenslotte om iedereens gezondheid.
  • Kom niet eerder dan 5 minuten het veld op voor je training
  • Voor iedereen geldt: Ben je klaar met trainen of je wedstrijd verlaat dan direct het complex, blijven niet hangen op het veld of terras.
  • Bij het betreden van het veld dient u uw handen te desinfecteren.

   

  Regels trainingen Kangoeroes t/m spelers van 26 jaar:

  • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
  • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
  • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
  • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.
  • Trainers houden onderling 1.5 meter afstand

   

  Quarantaine op school

  • Als je in quarantaine voor school bent betekent dit dus ook dat je in quarantaine voor Weidevogels bent.
  • De quarantaine tijd is momenteel dat je na 5 dagen een test mag doen. Is deze negatief ben je weer welkom. Is deze positief dan blijft men in quarantaine zoals de GGD je voorschrijft. Wordt er geen test afgenomen dan geldt een quarantaine tijd van 10 dagen.

   

  Regels trainingen voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

  • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
  • Er mag alleen in viertallen gesport worden.
   • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter.
   • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
   • Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
   • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
   • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;

   

  Corona Coördinator (CoCo)

  • Bij elke training is de aanwezigheid van een CoCo verplicht
  • Als er geen CoCo aanwezig is mag er NIET getraind worden !!!!
  • De CoCo moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.

   

  Op en rond het veld

  • Het hek van de hoofdingang zal dicht blijven.
  • Fietsen kunnen weer bij het hek, op het veld, geplaatst worden.
  • Kom niet meer dan 5 minuten voor aanvang van de training het veld op.
  • Bij het betreden van het veld dient u uw handen te desinfecteren.
  • De dugout is uitsluitend bedoeld voor tassen, u mag hier dus NIET zitten.
  • Bij aanvang van trainingen en wedstrijden dient u uw handen te desinfecteren.
  • Let hier bij ook op de maximale groep grootte.

   

  Publiek, ouders en verzorgers

  • De ouders /verzorgers kunnen de kinderen brengen tot aan de toegang bij de scouting. De kinderen lopen dan zelf naar de velden van KV Weidevogels.
  • Voor ouders, verzorgers en publiek is het veld helaas verboden terrein.
  • Houd bij het wachten rekening met een maximale groep grootte.

   

  De kleedkamer en kleedkamer

  • De kleedkamers zijn en kantine zijn gesloten.
  • U kunt uw kinderen uiteraard zelf een gevulde bidon meegeven.
  • Omkleden en douchen gebeurd thuis.
  • Uw kinderen gaan ook thuis naar toilet.

   

  Slecht weer

  • Neem een paraplu mee en een vuilniszak voor je sporttas.
  • Op het hoofdveld kunnen alleen de sporttassen in de Dug Out geplaatst worden. Spelers nemen hier GEEN plaats !!!

  Toch testen ?

  Indien u als speler, ouder of een gezinslid toch onverhoopt getest moet worden....dan wil het bestuur dit graag weten. Dit omdat er dan maatregelen genomen kunnen worden zodat iedereen verantwoord kan blijven sporten. U kunt dit doorgeven via technischezaken@weidevogels.nl ook voor vragen kunt u hier terecht

  Tot slot

  Als bestuur doen we een zeer dringend beroep op jullie om de bovenstaande regels na te leven. De veiligheid van een ieder en het open blijven van de vereniging is uiteindelijk het primaire doel van deze maatregelen.

  Het Bestuur

   

   

   

  Veel plezier met trainen en stay safe