• In Memoriam - Kees op den Kelder

  • Decennia lang gaf Kees op den Kelder, voormalig uitbater van Sportcafe De Rijneveen op fantastische wijze betekenis aan het woord ‘Thuis’ voor Weidevogels. Wie keek er niet uit naar de zaalcompetitie waar dagen en avonden werden gevuld aan de bar bij Kees. Een uitgesproken man met het hart op zijn tong, maar als je hem een beetje kende, ook zo gevoelig met een klein hart. Geschokt zijn we dan ook door het onverwachte overlijden van Kees op den Kelder op 29 december jongstleden.

    Veel van onze huidige recreanten en senioren zijn van kind af aan opgegroeid met Kees op den Kelder. Hij was meer dan alleen barman en eigenaar van het sportcafé. Kees is een belangrijk onderdeel in de geschiedenis van onze vereniging. Hoewel Kees in zijn hele leven nooit een korfbalbal heeft aangeraakt, lag zijn hart bij onze vereniging. Hij genoot van de drukte en aanwezigheid van jong en oud wanneer het zaalseizoen startte en kende nagenoeg elk lid bij naam. Maar ook in de zomermaanden was hij niet bij Weidevogels weg te slaan. Was er iets nodig op het gebied van horeca of catering, dan adviseerde hij gevraagd en ongevraagd en sprong hij bij waar hij kon. Zo stond hij ieder jaar onder andere als vrijwilliger op ons Rottetoernooi en zorgde hij, met zijn eigen samengestelde keukenbrigade, jarenlang voor een gezond en afwisselend weekmenu voor onze jongste Weidevogels tijdens de kampweek.

    Na zijn pensioen, nam Kees 8 jaar geleden afscheid van Nederland en vond hij een nieuw thuis in Gambia. Het land waar hij zicht al jaren inzette voor de bevolking met het plaatsen van waterputten en elektra en ziekenhuizen voorzag van onder andere materiaal en apparatuur uit Nederland. Na zijn verhuizing zette hij dit werk voort. Hier was Kees thuis en deed hij wat hij het liefste deed. Ondanks dat Kees al geruime tijd niet meer in Nederland woonde, zal hij gemist worden en herdenken we hem met dankbaarheid en warmte.