• KTC

  De Korfbal Technische Commissie geeft leiding aan, stimuleert en controleert alle korfbal technische activiteiten binnen Weidevogels.

  Binnen Weidevogels maken we onderscheid tussen de Korfbal Technische Commissie (KTC) en de Korfbal Technische Ondersteuning (KTO).
  De KTC zorgt voor de begeleiding van trainers en spelers en voor het korfbal technische beleid. De KTC is onder andere verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en coaches, voor zowel de wedstrijd- als de breedtesport, en het samenstellen van alle teams.
  De KTO zorgt voor de onmisbare dagelijkse gang van zaken zoals wedstrijdsecretariaten, Scheidsrechters, materiaal, etc.

  Algemeen Technisch Coördinator (ATC)

  Met ingang van het seizoen 2015-2016 is er een nieuwe functie in het leven geroepen binnen Weidevogels: Algemeen Technisch Coördinator. Deze rol wordt vervult door Jeroen Pieterse. Technisch gezien is hij geen lid van de KTC, maar behartigt hij de belangen van de commissie richting het bestuur. De ATC houdt zich bezig met zaken waar de KTC niet aan toe komt of niet de juiste kennis/contacten voor heeft. De werkzaamheden van de ATC bestaan o.a. uit:
  - Technische Zaken
  - Technische opleidingen
  - Jaarplanning KTC en toezicht/controle op de uitvoering hiervan
  - Afstemming financiële budget van KTC met bestuur
  - Coördinatie uitvoering Technisch Beleidsplan
  - Faciliteren cursussen/clinics
  - Afstemming aanpak ledenwerving
  - Volgsysteem en monitoring jeugdopleiding

  Technisch Coördinatoren (TC)

  De KTC bestaat uit een aantal technische coördinatoren. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de technische zaken van een bepaalde leeftijdscategorie. Ze begeleiden de trainers, monitoren de ontwikkeling van de spelers en zijn aanspreekpunt voor de spelers en ouders voor zover het niet met de betreffende trainers kan worden opgelost.

  Met ingang van seizoen 2018-2019 hebben wij onderstaande coördinatoren.

  Coördinator

  Teams

  E-mail

  Tim Loendersloot - Voorzitter

  1, 2, 3

  tim_loendersloot@hotmail.com

  Peter de Waard

  C1, C2, D1, D2

  peterdewaard13@hotmail.com

  Idaline Dullaart

  4, 5

  idalinedul@live.nl

  Sjoerd Keizer

  A1, A2, B1, B2

  sjoerdkeizer95@gmail.com

  Mirjam de Waard

  E1, E2, E3, E4, F1, F2

  mirverschoor@hotmail.com

  Algemeen e-mailadres: ktc@weidevogels.nl