DSC_7396.JPGDSC_4945.JPGDSC_2608.JPGDSC_5132.JPGDSC_7311.JPGDSC_7474.JPGDSC_1388.JPGDSC_0096.JPG

SRC-update en stand van zaken

Door Sjoerd Keizer op 27 nov 2018, laatst gewijzigd op 27 nov 2018 19:01.

Ledenbrief 2018.11.27

SRC UPDATE STAND VAN ZAKEN

 

Beste leden en ouders, 

Het zaalseizoen 2018/2019 is inmiddels begonnen. De oefenwedstrijden en de eerste competitieronde zijn achter de rug. We moeten helaas concluderen dat we in de SRC-zaal met meerdere hardnekkige problemen te maken hebben die niet door verhuurder worden opgelost.

Ook na een jaar lang juridisch gezeur, brievenschrijverij en zelfs een rechtszaak (8 oktober jl.) gaat het gedoe dus onverminderd voort.

SRC lijkt er alles aan te doen om ons het leven zuur te maken. Dit raakt niet alleen onze vereniging (leden, ouders, publiek), maar het raakt ook andere externe belanghebbenden zoals collega-korfbalclubs, scheidsrechters en supporters die bij ons op bezoek komen. Er moeten nu echt op korte termijn zaken opgelost gaan worden. Leden worden ongeduldig, zijn ontevreden en vragen zich af hoe lang dit allemaal nog gaat duren.

Dit is voor het Bestuur aanleiding om vanaf nu niet langer achter de schermen met geduldige diplomatie de belangen van onze vereniging te behartigen. De problemen, die door SRC zijn veroorzaakt, en in stand worden gehouden, raken onze vereniging hard. Wij zullen jullie dus vanaf nu regelmatiger en in detail informeren over de stand van zaken. We blikken nu eerst even terug op het recente verleden, en zetten daarna problemen en stand van zaken op een rij.

1. Kort geding procedure
Maandag 8 oktober 2018 heeft de kortgeding procedure tegen SRC plaatsgehad. Weidevogels zag zich genoodzaakt om via deze gerechtelijke procedure de onvoorwaardelijke nakoming van onze nog doorlopende zaalhuurovereenkomst en de rechten uit deze huurovereenkomst zeker te stellen. Aanleiding hiervoor waren de ontwikkelingen bij SRC van het afgelopen halfjaar.
Mede-huurder Sportschool Workout is in de zomer verbouwd en uitgebreid waardoor de horeca is verkleind en onze kleedkamers niet meer binnendoor toegankelijk zijn. Het SRC-personeel (horeca en beheer) is ontslagen, de horeca leek te zijn gesloten en alle andere sportactiviteiten in SRC zijn beëindigd.

Daarnaast berichtte SRC ons in de zomer dat de sportzaal voor ons niet meer beschikbaar was op onze gebruikelijke dagen.

SRC handelde, zoals wij dat zien, hiermee in strijd met de over en weer aangegane verplichtingen uit onze huurovereenkomst. De correspondentie en gesprekken met de SRC-directie verliepen de afgelopen 9 maanden buitengewoon moeizaam en wij hadden hierdoor geen enkele duidelijkheid over hoe zaalseizoen 2018/2019 zou gaan verlopen.  

2. Uitspraak kort geding procedure
Op 22 oktober 2018 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in de kortgeding procedure. De kantonrechter heeft ons nagenoeg geheel in het gelijk gesteld. SRC dient onze huurovereenkomst te respecteren. Dit betekent dat we ook de komende seizoenen, volgens huurovereenkomst, de zaalcompetitie in het SRC-complex (sportzaal inclusief horeca) zullen spelen en dat de horeca beschikbaar zal zijn. SRC heeft aangegeven dat de directeur-eigenaar zelf als beheerder zal optreden en ook de horeca zal verzorgen.
Ten aanzien van de kleedkamers verklaarde SRC, tot onze verrassing, aan de kantonrechter dat de kleedkamers via een gang binnendoor bereikbaar zijn. Dit probleem leek dus ook te zijn opgelost.  

3. Voortdurende problemen

Er speelt momenteel echter, zoals gezegd, toch nog een aantal grote problemen. De kleedkamers zijn, in tegenstelling tot hetgeen SRC in de rechtszaal heeft verklaard, niet binnendoor toegankelijk. Er is geen gang binnendoor naar de kleedkamers aangelegd. Onze vrijwilligers mogen  geen bardiensten meer draaien (daardoor lopen we horeca-inkomsten mis) en de tribunes en (spelers)banken (inventaris om sport te kunnen beoefenen) zijn door SRC uit de sportzaal weggehaald. SRC factureert nog steeds niet volgens de contractvoorwaarden (men factureert te veel, en te vroeg). De temperatuur in de sportzaal is structureel te laag en niet volgens de norm (met veel klachten tot gevolg) en de opslagcontainer voor ons materiaal is lek en erg vochtig. Daarnaast speelt nog steeds een slepende discussie over oude nog openstaande door SRC nagezonden huurfacturen over afgelopen twee zaalseizoenen. Deze worden door ons betwist. We lichten deze probleempunten onderstaand kort toe.

 

Probleem 1. Kleedkamers

Door de verbouwing van Sportschool Workout zijn de kleedkamers momenteel alleen buitenom bereikbaar. Dat is een absurde en onveilige situatie, waar wij geen genoegen mee nemen. Dit hebben we reeds vóór aanvang van de verbouwing meermaals schriftelijk aan SRC kenbaar gemaakt. Door deze verbouwing, die ook ten koste van de horeca gaat, wordt o.i. ernstig inbreuk gemaakt op het gehuurde. SRC handelt hierdoor o.i. in strijd met de huurovereenkomst en ook in strijd met de uitspraak die SRC in de rechtszaal ten overstaan van de kantonrechter heeft gedaan. Er ligt inmiddels sinds vorige week ook een keuringsrapport van het KNKV. Hieruit blijkt dat de kleedkamers direct en binnendoor toegankelijk moeten zijn, anders wordt de sporthal afgekeurd. We hebben SRC op grond hiervan wederom gesommeerd om dit probleem op zeer korte termijn op te lossen.

Probleem 2. Bardiensten vrijwilligers

Er worden met ingang van dit zaalseizoen door SRC (zonder opgaaf van reden) aanvullende diploma-vereisten aan onze vrijwilligers gesteld, anders mogen ze niet assisteren achter de bar. Deze aanvullende eis is in strijd met onze huurovereenkomst en ook niet nodig vanuit de horecawetgeving. We lopen hierdoor kantine inkomsten mis en de sfeer in de horeca wordt hierdoor negatief beïnvloed. We hebben dit aan SRC kenbaar gemaakt en zijn voornemens om, mocht dit niet opgelost worden, de geleden omzetschade op SRC te verhalen.

 

Probleem 3. Tribunes

De tribunes, bankjes en spelersbanken die we de afgelopen twee seizoenen hebben gebruikt zijn niet meer aanwezig in de sportzaal. SRC stelt dat ten aanzien van dit inventaris niets in de huurovereenkomst vermeld staat, en heeft op de dag dat onze trainingen zijn gestart de laatste banken uit de sportzaal verwijderd. SRC handelt ook hier wat ons betreft in strijd met de huurovereenkomst en de sportzaal voldoet hierdoor niet aan de daaraan te stellen eisen. Ook het keuringsrapport van KNKV geeft aan dat er tribunefaciliteiten aanwezig behoren te zijn. We hebben SRC op grond hiervan een ultimatum gesteld om dit probleem op te lossen.

Probleem 4. Facturering seizoen 2018/2019

SRC factureert niet volgens de contractvoorwaarden. Er worden dit zaalseizoen veel teveel uren in rekening gebracht, en er worden, evenals de laatste maanden van het vorig zaalseizoen, ten onrechte voorschotnota’s verstuurd, met onjuiste betaaltermijnen.  

 

Probleem 5. Overige problemen zaal

Zoals iedereen heeft gemerkt is de temperatuur in de sportzaal te laag ten opzichte van de norm, met veel klachten van eigen leden, publiek en gastverenigingen tot gevolg. De zaal wordt hierdoor niet speelklaar opgeleverd door SRC. Daarnaast is de materiaal opslagcontainer lek en veel te vochtig, dit gaat ten koste van ons materiaal. Voorts heeft SRC recentelijk haar BUMA STEMRA licentie opgezegd waardoor muziek/TV in de horeca en zaal ontbreken. Deze tekortkomingen aan het gehuurde hebben we aan de orde gesteld bij SRC. We hebben zelf inmiddels geregeld dat we vanaf 1 december a.s. op onze eigen licenties gewoon muziek kunnen spelen in horeca en sportzaal van SRC.

 

Probleem 6. Openstaande facturen vorige zaalseizoenen

De discussie over de openstaande facturen van voorgaande zaalseizoenen is nog niet opgelost. Deze door SRC nagezonden facturen zijn door ons schriftelijk en onderbouwd betwist. We zijn deze extra in rekening gebrachte zaaluren o.i. niet verschuldigd. De facturen hebben in onze optiek geen enkele realiteitszin en geen enkele contractuele grondslag. De gesprekken hierover zijn verzand in een patstelling.

 

4. Hoe nu verder?

Het begint erop te lijken dat bovenstaande probleempunten bewust door SRC gecreëerd zijn en ook bewust in stand gehouden worden. Ook onze voorstellen om te komen tot tijdelijke oplossingen (bijvoorbeeld tijdelijk via Sportschool Workout naar de kleedkamers) worden verworpen door SRC. SRC tracht ons het leven zuur te maken en ons in feite ertoe te bewegen om onze huurovereenkomst voortijdig op te zeggen. Men stelt daarentegen ook dat ze de samenwerking met ons wenst te herstellen. En SRC heeft tijdens het kortgeding uiteengezet dat men de winstgevendheid van de sportzaal wil verbeteren door het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe huurders (hockey etc). Een behoorlijke kleedkamerfaciliteit is dan een eerste vereiste, zo lijkt ons. Al met al zien wij weinig consistentie in het beleid en de steeds wisselende standpunten/gedrag van SRC.

 We verwachten zeer binnenkort rond de tafel te gaan met SRC en wederzijdse advocaten. Met als doel over alle problemen in gesprek te komen, en op korte termijn tot structurele oplossingen te komen. Mocht dat niet lukken, dan wordt een nieuwe rechtszaak niet uitgesloten, en zullen we helaas opnieuw naar de rechter moeten stappen.

 5. Slotakkoord

De gerezen situatie duurt inmiddels ruim een jaar, en kost ons veel energie, ergernis en veel tijd. We besluiten evenwel positief als altijd. Wij gaan met zijn allen vol energie aan de bak in de zaal, en maken er het beste van !!

Wij zijn tenslotte Weidevogels.

Wij wensen alle spelers, trainers, ouders, scheidsrechters, kangoeroes, commissies, vrijwilligers en niet te vergeten onze barvrijwilligers een geweldig, gezellig en succesvol zaalseizoen !!
We houden jullie uiteraard op de hoogte over de stand van zaken.

Het Bestuur

Home Zoeken Sitemap Inloggen

Je bent niet ingelogd. Inloggen of registreren

Help
Facebook Twitter Instagram Youtube
SponsorKliks, gratis sponsoren!