DSC_4945.JPGDSC_7396.JPGDSC_0096.JPGDSC_7474.JPGDSC_5132.JPGDSC_7311.JPGDSC_1388.JPGDSC_2608.JPG

SRC-update: vonnis kort geding

Door Sjoerd Keizer op 14 mrt 2019.

 
Beste leden, en ouders van leden,


Zoals bekend (zie Nieuwsbrieven 27 november 2018, 9 januari 2019 en 16 januari 2019) leven wij al geruime tijd in onmin met zaalverhuurder SRC. De SRC-sportzaal voldoet sinds de aanvang van dit zaalseizoen op meerdere punten niet meer aan de KNKV/NOC*NSF-eisen. Het KNKV heeft hierover in november 2018 een inspectierapport aan SRC uitgebracht, waar SRC tot op heden niets mee heeft gedaan. Belangrijkste probleem is dat onze kleedkamers door de uitbreiding van Sportschool Workout niet meer binnendoor bereikbaar zijn, en daarmee onbruikbaar zijn. Daarnaast mogen onze vrijwilligers de keuken niet bemannen en is sprake van een aantal andere tekortkomingen aan de sportzaal.

Om zeker te stellen dat SRC onmiddellijk en onvoorwaardelijk haar verplichtingen uit de huurovereenkomst (die nog aantal jaren doorloopt) nakomt heeft 19 februari 2019 een tweede kortgeding tegen SRC plaatsgehad. Het was wederom een interessante rechtszitting waarin we onze standpunten goed hebben kunnen toelichten. Afgelopen vrijdag is het vonnis van de kantonrechter beschikbaar gekomen.

Kortgezegd ………. onze vorderingen zijn door de kantonrechter afgewezen, grotendeels vanwege formeel-juridische spelregels. Het kortgeding heeft, vanwege drukte op de rechtbank, relatief lang op zich laten wachten. De kantonrechter heeft geoordeeld dat, nu het einde van het zaalseizoen in zicht is, er voor Weidevogels geen spoedeisend belang meer is bij de gevorderde maatregelen. Er zou volgens de kantonrechter voldoende tijd zijn om deze zaken (nogmaals) aan de orde te stellen in een gewone rechtszaak (bodemprocedure) voordat het nieuwe zaalseizoen in oktober/november 2019 begint. Verder heeft de kantonrechter vastgesteld dat de aan SRC opgelegde dwangsommen uit het eerste kortgeding-vonnis van oktober 2018 nog niet zijn ‘volgelopen’.  

Toch zijn we tevreden met de uitkomsten van het kortgeding aangezien Weidevogels op een aantal belangrijke inhoudelijke punten door de kantonrechter in het gelijk is gesteld. De belangrijkste overwegingen van de kantonrechter zijn de volgende.

-          Weidevogels heeft een indoorlocatie gehuurd en men moet “per definitie” binnendoor van de sportzaal naar de kleedkamers kunnen, aldus de voorlopige conclusie van de kantonrechter. De kantonrechter bevestigt dus de visie van het KNKV.

Concreet: SRC zal dus, wat ons betreft op zeer korte termijn, zorg moeten dragen voor het herstellen van de doorgang binnendoor naar de kleedkamers die voldoet aan normen van KNKV/NOC*NSF. Mocht dat niet gebeuren, dan leggen we dit zonodig nogmaals in een bodemprocedure of een derde kortgeding voor aan de rechter.

-          Indien de accommodatie niet voldoet aan de eisen van NOC*NSF en KNKV dan moet SRC hier volgens de kantonrechter “uiteraard met de nodige voortvarendheid wel iets aan doen”.
Concreet: SRC zal dus -via een formele onafhankelijke keuring- op zeer korte termijn moeten aantonen dat alle door KNKV geconstateerde gebreken zijn opgelost en dat de sportaccommodatie aan de door NOC*NSF en KNKV gestelde eisen voldoet.

-          Met betrekking tot de horeca is geoordeeld dat de dwangsommen nog niet zijn volgelopen (en dus niet verhoogd kunnen worden), maar dat SRC naar het oordeel van de kantonrechter geen recht heeft om eisen aan onze vrijwilligers te stellen die niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.
Concreet: SRC heeft dus tot op heden ten onrechte het HCCAP-certificaat geëist van onze keuken-vrijwilligers en onze keukenvrijwilligers ten onrechte geweerd, waardoor we dit zaalseizoen dus ten onrechte forse omzetschade geleden.  

Hoewel onze vorderingen op vooral formele gronden zijn afgewezen, is SRC ook deze keer veroordeeld om de kosten van de kortgeding-procedure te betalen. Dat is zeer ongebruikelijk en de kantonrechter geeft daarmee onzes inziens een duidelijk signaal af dat hij de handelswijze van SRC afkeurt.
We gaan op korte termijn het gesprek met SRC aan over een en ander, en beraden ons op de verdere juridische vervolgstappen. 

We houden jullie via Nieuwsbrief, KNKV-app en trainers op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Heeft u vragen of ideeën? Communiceer ze aan het Bestuur, via bestuur@weidevogels.nl.

Het Bestuur, 14 maart 2019
 
LEDENBRIEF NUMMER 04 - 2019.03.14

Home Zoeken Sitemap Inloggen

Je bent niet ingelogd. Inloggen of registreren

Help
Facebook Twitter Instagram Youtube
SponsorKliks, gratis sponsoren!