• Teamindeling seizoen 2023-2024

 • Beste spelers en ouders,

  Bijgaand treffen jullie de teamindeling aan voor het volgende seizoen.

  Ook deze keer was het weer een hele puzzel om alle teams evenwichtig gevuld te krijgen.
  Zoals ieder jaar kan het mogelijk zijn dat gedurende het nieuwe seizoen nog wijzigingen kunnen optreden. Dit kan te maken hebben met eventuele tussentijdse aan- of afmeldingen en daarop volgende uitbreidingen in de team-aantallen. Met name in de E- en F-teams komt dit nogal eens voor. Ook is het mogelijk dat de teams kunnen wijzigen door tussentijdse selecties, bijvoorbeeld in de overgang naar de zaalcompetitie. De teams zouden ook kunnen wijzigen door evt blessures.

  Het beleid is om ieder team te voorzien van minimaal vier dames en vier heren
  (in de E- en F-teams geldt minimaal twee om twee, indien mogelijk) en bij voorkeur maximaal zes dames en/of zes heren. Uitzonderingen zullen altijd voorkomen, omdat wij afhankelijk zijn van het aantal actieve leden per leeftijdscategorie.
  De teamindeling is gebaseerd op de volgende punten:

  • Input trainers van het huidige seizoen. Zij hebben de spelers veel gezien en beoordeeld. Vervolgens is daarover gesproken met de coördinatoren van de KTC;
  • Waarneming van de KTC coördinatoren tijdens het seizoen en evt. selectiemomenten;
  • Input trainers volgend seizoen;
  • Daarnaast zijn wij voor de teamindeling afhankelijk van de ‘regels’ die door het KNKV zijn vastgesteld. Voor de jeugd luiden deze als volgt:
   • Per leeftijdscategorie geldt een minimale en maximale leeftijd.
   • Per team in iedere leeftijdscategorie geldt een verplichte gemiddelde leeftijd.

  Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat n.a.v. deze teamindeling bij ouders en spelers nog vragen/complimenten/kritiek/opmerkingen zijn. De KTC wil deze graag tot zich nemen en beantwoorden.
  Mogen wij u dan nadrukkelijk verzoeken het contact met ons te leggen en u niet te wenden tot bestuursleden of huidige en toekomstige trainers?

  Daarbij willen wij wel aangeven niet persoonlijk middels WhatsApp of andere social media benaderd te worden. U kunt ons bereiken door een e-mail naar ons algemene e-mailadres te sturen: ktc@weidevogels.nl
  Vervolgens zal de desbetreffende coördinator spoedig contact met u opnemen.

  Opzeggingstermijn
  De opzeggingstermijn is voor  komend seizoen vastgesteld op 1 mei 2024. Opzeggingen die later door de ledenadministratie worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

  Samenstelling KTC seizoen 2023-2024
  De rolverdeling binnen de commissie is komend seizoen als volgt:
  Dico Lamberts                               voorzitter en coördinator senioren 1, 2, 3
  Susan Weerdenburg                     coördinator senioren 4, 5, 6
  Dolf Olivier                                    coördinator A-junioren en B-aspiranten
  René Wevers                                coördinator C-aspiranten, Korfbal Kanjers en D-pupillen
  Mirjam de Waard                           coördinator E- en F-pupillen
  Joëlle van Schaik                          algemeen lid, coördinator Recrestars

  Start seizoen en oefenwedstrijden
  Donderdag 10 augustus start de training van de senioren selectie
  Donderdag 10 augustus start de training van de A-selectie
  Maandag 14 augustus starten de trainingen voor de overige teams. (tenzij anders gecommuniceerd door de trainers)
  Zaterdag 9 september zal de najaarscompetitie starten.
  Het definitieve oefenprogramma zal zo snel als mogelijk bekend worden gemaakt

  Toelichting seniorenselectie.

  De verantwoordelijkheid voor het indelen van de teams is als volgt vastgesteld:

  • Peter en André kiezen de groep waaruit 1 en 2 worden samengesteld, bestaande uit twaalf heren en twaalf dames. Indien nodig heeft de KTC een adviserende rol
  • Peter bepaalt de opstelling van 1. Indien nodig heeft de KTC een adviserende rol
  • André bepaalt de opstelling van 2.  Indien nodig heeft de KTC een adviserende rol;

  In het overzicht van de teams staat hoeveel spelers er, na selectie, uit de eerste drie teams zullen afvallen .

  De trainers van 1, en 2; Peter en Andre, zullen de exacte datum van de start van de selectie aangeven.

  Toelichting A
  De trainers van de A1; Colin en Luuk, zullen de exacte datum van de start van de A1 doorgeven. Zij hebben zelf de afgelopen weken besloten geen selectie te houden en hebben de indeling van de A1 zelf gemaakt met goedkeuring van de KTC.

  Toelichting B-selectie
  Er zal voor aankomend seizoen een selectie gehouden worden voor de B-aspiranten van Weidevogels.

  Deze zal bestaan uit 2 trainingen van circa anderhalf uur op ons eigen veld en een oefenwedstrijd bestaande uit drie helften van 25 minuten tegen de B-selectie van KCC in Capelle a/d IJssel.

  Na de 2 trainingen zullen de eerste ‘afvallen’ naar de B2.
  Zo weten we op maandag 26 juni welke groep spelers er over blijven voor een plek in de B1.
  De definitieve beslissing over welke personen er in de B1 komen, en de laatste ‘afvallers’ naar de B2 wordt gemaakt na de oefenwedstrijd bij KCC.

  Die beslissing is de startopstelling van de B1. In het seizoen wordt nauwlettend gekeken naar de ontwikkeling van alle B-aspiranten. Dus eventuele wisselingen van B1 naar B2 en vice versa zijn mogelijk.

  Samenvattend:
  Maandag 19 juni kennismaking/selectie training B-aspiranten gegeven door Jur Wilschut en Bram Weerheim.
  Starttijd 19:30 uur, eigen veld Weidevogels.

  Maandag 26 juni een anderhalf durende training gegeven door Colin Geene.
  Starttijd 19:30 uur, eigen veld Weidevogels.

  Dinsdag 27 juni oefenwedstrijd tegen KCC.
  Starttijd 18:30 uur, veld KCC in Capelle a/d IJssel.

  Toelichting C en D jeugd
  Deze teams zullen in deze samenstelling aan de competitie gaan beginnen.

  Toelichting E en F jeugd
  Deze teams zullen in deze samenstelling aan de competitie gaan beginnen.
  In deze categorie kunnen spelers die lid worden in eerste instantie meetrainen. Wanneer er minimaal 4 spelers zijn, dan zal er een nieuwe team worden geformeerd.

  Namens de KTC,
  Dico Lamberts

   

   

  Veldtrainingen

  Zoals in de toelichtingsbrief van Dico staat beschreven, zullen alle trainingen vanaf 14 augustus weer gaan starten m.u.v. de selectie en A1, zij beginnen iets eerder maar dit wordt gecommuniceerd via de coaches zelf.

  Uit de enquête is veelal naar voren gekomen dat het, zeker voor trainers, soms lastig is om 3 of 4 avonden per week aanwezig te zijn. Om niet te veel trainers te verliezen, hebben we voor de veldtrainingen een mooi rooster gemaakt. Alle ploegen die 2x in de week trainen, kunnen op het veld op zowel maandag als donderdag terecht. Deze 2 dagen zit het veld wel bomvol. Als er een keer een inhaalwedstrijd gespeeld moet worden, zal dit ten allen tijden op een dinsdag of woensdag zijn. Hou hier wel rekening mee.

  Het trainingsschema ziet er voor het veld als volgt uit:

  Zodra we de sporthal weer in gaan zal er een nieuw rooster komen, er zullen dan zeker weten een aantal ploegen naar de dinsdag en woensdag moeten, dit is helaas niet te voorkomen. Wij proberen met bestuur en KTC gezamenlijk te kijken naar de beste mogelijkheden en nemen de wensen van iedereen zoveel mogelijk mee, maar we hebben te maken met vele andere binnensporten en de hal is maar beperkt beschikbaar doordeweeks voor Weidevogels.

  2e helft volgend jaar kan er weer gebruik gemaakt worden van bovenstaand schema.

  Ik wens jullie namens het bestuur en KTC een goede laatste speelronde toe en daarna nog vele leuke activiteiten met je team en op de club, vergeet de afsluitdag niet op 1 juli, en natuurlijk het kamp!

  Fijne vakantie alvast.

  Namens bestuur en KTC,
  Arnold Alexander