• VACATURE – EDITIE MEI 2020

   

  Weidevogels draait, net zoals iedere vereniging, op de inzet van vrijwilligers. Gezamenlijk zorgen we voor de ruggengraat van de vereniging, een fijne sfeer, gezelligheid en een mooi sportklimaat.  In deze lastige Corona periode zijn we helaas min of meer aan huis gekluisterd, maar voor de nabije toekomst doen we een dringend beroep op jullie !

  Wij zoeken namelijk met spoed helpende handen in verschillende vacatures. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste openstaande taken, die op korte termijn opgevuld moeten worden. In de komende Algemene Leden Vergadering, datum is uiteraard nog niet bekend, zien we graag de namen en rugnummers ingevuld.

   

  Zie je een leuke passende vacature? Stuur dan een email naar bestuur@weidevogels.nl of neem even telefonisch contact op met een van de bestuursleden !!

   

   

  Vacatures 

  1. Bestuurslid: Secretaris
  2. Vertrouwenscontactpersoon
  3. Sponsorcommissie
  4. Kangoeroe Club – spelbegeleiders
  5. Kantine commissie – helpende handen
  6. Beheerder kantinegebouw
  7. Materiaalman/vrouw
  8. Activiteitencommissie
  9. Klusteam
  10. KTC – jeugdteamcoördinatoren
  11. KTC – praktijkbegeleiders trainers
  12. Toernooicommissie

   

  1. Bestuurslid: Secretaris

  -          De secretaris heeft binnen het bestuur een coördinerende rol en is contactpersoon voor de Bond.

  -          Brengt structuur in de chaos, en is spin in het web.

  -          Vindt regelen leuk.

  -          Kennis van korfbalsport en bondsaangelegenheden is niet vereist.

  -          Tijdsbesteding: flexibel, wel periodiek bestuursvergadering en bijdrage aan voorbereiding Ledenvergadering.

  -          Meer informatie op te vragen bij het bestuur.

   

  2. Vertrouwenscontactpersoon

  De vertrouwenscontactpersoon is binnen Weidevogels het eerste aanspreekpunt voor alle leden en betrokkenen (sporters, ouders, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) die een (persoonlijke) vraag hebben en/of te maken hebben met ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon geeft raad en verwijst zo nodig door naar externe deskundigen. Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur om preventieve maatregelen te nemen.

  -          Tijdsbeslag: beperkt.

  3. Sponsorcommissie – 2 vacatures

  -          Onze sponsorcommissie regelt alle sponsorzaken en heeft momenteel twee vacatures.
  We zoeken twee leden/ouders die het leuk vinden om het sponsorbeleid mede vorm te geven en, met gebruikmaking van hun (zakelijk) netwerk, de contacten met huidige sponsors te onderhouden en nieuwe sponsors te werven.

  -          Tijdsbesteding: periodiek commissie overleg en af en toe bij sponsoren langsgaan.

  4. Kangoeroe Club – 2 spelbegeleiders

  De kangoeroeclub verzorgt elke twee weken een kangoeroetraining voor de jongste aankomende korfballers. Vind jij het leuk te helpen met het geven van de kangoeroetrainingen, meld je dan aan. De leiding van de Kangaroeclub worden begeleid door een professionele externe trainer.

  -          Tijdsbeslag: eens in de twee weken, op zaterdagmorgen 2 uur (in overleg).

   

  5. Kantine commissie – helpende handen

  De kantinecommissie zoekt enthousiaste leden/ouders die de kantinecommissie willen ondersteunen bij het draaiende houden van de kantine. Dit gaat uiteraard in goed overleg. We zoeken nog hulp bij

  • openen kantine op zaterdagmorgen, incl. verse boodschappen (bij toerbeurt)
  • hulp bij bistro’s en/of drukke zaterdagen.
  • periodieke schoonmaak van keukenapparatuur
  • bediening suikerspin/popcorn op toernooien/braderieën

  -          Tijdsbeslag: in overleg.

   

  6. Beheerder kantinegebouw

  De kantine vormt het kloppend hart van ons verenigingsleven. Wij zoeken een beheerder van het kantinegebouw (“de stenen”) die signaleert en aan de bel trekt als er iets gerepareerd moet worden. Technische kennis is een pré, maar niet vereist. De beheerder zorgt ervoor dat benodigde herstel plaatsvindt, en heeft contact met verantwoordelijk bestuurslid en het klusteam.

  -          Tijdsbeslag: in overleg.

   

  7. Materiaalman/vrouw

  We kunnen niet zonder goed speelmateriaal. De materiaalman/vrouw zorgt ervoor dat het speelmateriaal in goede staat blijft verkeren, door controle van de ballen, de palen en extra sportmaterialen (denk aan pionnen), en de materiaalkarren. Zo nodig wordt tijdig aan de bel getrokken bij het bestuur.

  -          Tijdsbeslag: beperkt.

   

  8. Activiteiten Commissie

  Voor de Activiteiten Commissie worden er mensen gezocht die meehelpen bij het (laten) organiseren van feesten en thema-avonden voor alle leden van Weidevogels.

  -          Tijdsbeslag: zoveel als nodig ! 

   

   

  9. Klusteam

  Het klusteam, bestaande uit twee zeer ervaren professionele klusmannen, zoekt versterking, om de kantine en kleedkamers te onderhouden en/of om zo af en toe kleine reparaties uit te voeren. Klus-team werkt samen met de kantinebeheerder. Heeft u twee rechterhanden? Meldt u dan aan!

  -          Tijdsbeslag: in overleg.

   

  10. KTC – jeugdteam coördinatoren

  De KTC is op zoek naar jeugdteam coördinatoren. Zij helpen bij de ondersteuning van onze vaak jonge trainers, met name bij het implementeren van trainingsstof. Ze bekijken trainingen en sparren met trainers over de oefeningen en hierover contact houden met KTC.  Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met ktc@weidevogels.nl

  -          Tijdsbeslag: in overleg.

   

  11. KTC – praktijkbegeleiders trainers

  De KTC is op zoek naar twee praktijkbegeleiders voor de trainers die op korte termijn met de KT 3-cursus starten. Een praktijkbegeleider begeleidt twee trainers en bezoekt een aantal trainingen en wedstrijden van een cursist en bespreekt deze met hem/haar. Hij ondersteunt waar gewenst, bijv. bij de opdrachten die de cursist moet maken. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met ktc@weidevogels.nl

  -          Tijdsbeslag: in overleg.

   

  12. Toernooicommissie

  De toernooicommissie organiseert jaarlijks ons VZM-jeugdkorfbaltoernooi (2e Pinksterdag).
  Er ligt een beproefd kant-en-klaar draaiboek gereed. Wij zijn op zoek naar commissieleden die willen helpen bij de organisatie.

  -          Tijdsbeslag: totaal 10 uur in de voorbereiding verdeeld over een paar weken.