• Vertrouwenscontactpersoon Weidevogels

  De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

  Voor Weidevogels is dat Marloes van de Poel - Blik, te bereiken via de mail marloesm@hotmail.com

 • Vertrouwenscontactpersoon KNKV

  Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk.

  De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.

  U kunt per e-mail (vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl) met hen contact opnemen of via 026 - 303.54.70. Uw informatie wordt alleen door hen gelezen en vertrouwelijk behandeld.

  Voor meer informatie kunt u trecht op de site van KNKV (https://www.knkv.nl/positieve-sportcultuur/)