• Verklaring Omtrent Gedrag

   

  Het waarom
  Weidevogels vindt het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Een preventieve maatregel is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor coaches, trainers en overige vrijwilligers welke in contact staan met onze leden of functie bekleden waarvoor het bestuur dit wenselijk acht.

  Een VOG in de sport geeft informatie over het verleden van een persoon en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen en/of mensen met een beperking, een functie binnen de sport kan uitoefenen. Weidevogels vindt de veiligheid van haar leden belangrijk en vraagt daarom een VOG aan. De VOG is dus een maatregel die de kans op misbruik verkleint. 

  Hoe werkt het
  De VOG kan gratis worden aangevraagd voor vrijwilligers in de sport. Vanwege een subsidie door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden deze kosten vergoed.

  Weidevogels zal een email sturen naar alle belanghebbende met het verzoek om hier aan mee te werken. Weidevogels vraagt vervolgens het eerste deel van de VOG aan. Daarna ontvangt u een e-mail van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het verzoek de VOG-aanvraag af te maken. Om een elektronische VOG aan te vragen moet u in het bezit zijn van DigiD. 

  Wie bepaalt of ik mijn VOG krijg?
  Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er een strafbaar feit op naam van de aanvrager van de VOG staat. Als sprake is van een strafbaar feit, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant is voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. 

  Op welke punten wordt gescreend?
  Weidevogels schrijft op het VOG-aanvraagformulier voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten uw verleden wordt getoetst: het zogenoemde screeningsprofiel.

  Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het NOCNSF of het ministerie van Veiligheid en Justitie