• Flexleden - De spelregels

  Update : 05 januari 2023

  Wat zijn flexleden en wat mogen zij:

  • Flexleden is bedoeld voor spelers die niet wekelijks kunnen of willen korfballen.
  • Flexleden kunnen tegen een reduceert tarief alsnog gebruik maken van de volgende faciliteiten :
   • meetrainen bij het 5e en 6e/ Recrestars;
   • reserve staan of invallen in de breedtesport. Met uitzonderingen in de wedstrijdsport, zie flexleden wedstrijdsport.

  Spelregels flexlidmaatschap voor de flexleden:

  • Flexleden mogen per seizoen max 10 wedstrijden spelen/invallen daarna is de mogelijkheid om het lidmaatschap te upgraden naar volledig lid, als blijkt dat je er nu toch bijna altijd bij kan zijn. Er moet dan wel ruimte binnen een ploeg zijn, deze beslissing maakt de KTC;
  • Het is ook mogelijk dat flexleden bijv. alleen in de zaal volledig lid zijn en op het veld flexlid of andersom is uiteraard ook mogelijk. Echter er moet wel ruimte zijn in een team. Als een team al uit 5 of 6 heren/dames bestaat dan is dit niet altijd mogelijk! Deze beslissing maakt de KTC;
  • Aanmelden voor de trainingen en/ of wedstrijden door de beschikbaarheid door te geven via de Teamy app. Zonder aanmelding/ beschikbaarheid wordt je niet benaderd;
  • Indien een team gebruik wil maken van jouw als flexlid hoor je dit via Susan of Joëlle;
  • Trainen in de zaalperiode kan op maandag van 18.30-19.30 uur en op de woensdag van 20.30-21.30 uur;
  • Je zal alleen worden benaderd als er geen invallers vanuit andere, lagere, teams beschikbaar zijn.

   

  Spelregels flexlidmaatschap voor de trainers/ coaches en aanvoerders:

  Dit onderwerp is bedoeld voor de coaches en aanvoerders.

  • Flexleden mogen meetrainen bij het 5e en 6e/ Recrestars;
  • Het meespelen door flexleden gebeurd alleen in de breedtesport. Met uitzonderingen in de wedstrijdsport, zie flexleden wedstrijdsport;
  • Het meevragen van een flexlid wordt altijd eerst gecommuniceerd met Joelle en Susan, zij geven akkoord, registreren en houden alles bij;
  • Uiterlijk donderdag ontvang je definitief bericht van Susan en Joëlle welke flexleden meegaan;
  • Denk ook aan onze jeugdleden, zij zijn de toekomst. Dit gaat via de coaches van de betreffende teams;

  Op zowel het meetrainen als meespelen zijn uitzonderingen voor de wedstrijdsport, zie flexleden wedstrijdsport.
  Leden die een volledig lidmaatschap betalen gaan altijd voor flexleden! De bedoeling is dat er altijd van onderaf wordt doorgeschoven naar boven.

  Trainers zullen altijd eerste moeten zoeken in de lagere teams naar invallers, voor dat er een verzoek ingediend kan worden bij Susan of Joëlle voor de inzet van een flexlid.

    

  Uitzonderingen flexleden wedstrijdsport:

  Het kan voorkomen dat er aan het eind van de week een afmelding komt waardoor doorschuiven niet meer mogelijk is. In deze gevallen is  er de mogelijkheid om een flexlid mee te laten gaan met het 3e of 4e. Bij de selectie zal nooit een flexlid meespelen of reserve staan, hier kan op zaterdag zelf nog besloten worden om door te schuiven.

  Mocht alles tegelijkertijd spelen en/of blijkt dat het fijner is om een flexlid met 3 of 4 mee te laten gaan, geef dit dan aan bij Susan en Joëlle, voor akkoord. Daarnaast is het belangrijk dat dit daarna eerst in overleg gaat met de coaches/aanvoerders van het 5e en 6e. Is dit akkoord, dan is het mogelijk om dit flexlid ook mee te laten trainen in die week.

   

  Voor meer info over het flexlidmaatschap en de spelregels kunt u een mail sturen naar flexleden@weidevogels.nl